Regulamin

Regulamin Gabinetu Stomatologicznego

Gabinet Stomatologiczny DOBRY GABINET S.C. jest prywatną praktyką dentystyczną działającą na podstawie zezwoleń wydanych przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie. Właścicielami gabinetu są: lekarz stomatolog Anna Mieńko-Chołuj, nr prawa wykonywania zawodu 9892822 oraz lekarz stomatolog Urszula Silkiewicz-Przewłoka, nr prawa wykonywania zawodu 4554880. Zajmujemy się leczeniem dorosłych i dzieci, udzielamy świadczeń z zakresu stomatologii zachowawczej, protetyki, chirurgii stomatologicznej i endodoncji.

Umawianie pacjentów na wizytę

Przed rozpoczęciem leczenia niezbędna jest wizyta konsultacyjna, na której zostanie omówiony plan leczenia. Lekarz nie udziela konsultacji przez telefon, ani w innym miejscu niż bezpośrednio przy fotelu dentystycznym w gabinecie.

Pierwsza wizyta

Na pierwszej wizycie poprosimy pacjenta o podanie niezbędnych danych do dokumentacji i zapoznanie się z zasadami rękojmi. Po konsultacji stomatologicznej lekarz przedstawi pacjentowi plan leczenia i na życzenie pacjenta przygotuje wstępny kosztorys. Leczenie protetyczne płatne jest w ratach – pierwsza ( 50% ) po rozpoczęciu leczenia i druga przy oddaniu gotowego uzupełnienia protetycznego.

Kolejność przyjmowania pacjentów

Bezwzględne pierwszeństwo mają osoby zapisane na wizytę. Staramy się robić wszystko aby nie było opóźnień w przyjmowaniu pacjentów. Niestety czasami występują nieprzewidziane sytuacje i niektóre zabiegi przedłużają się. Dlatego prosimy aby pacjenci mieli przygotowaną odpowiednią rezerwę czasową na wizytę i ze zrozumieniem podchodzili do kilkunastominutowych opóźnień. Oprócz wykonania zaplanowanych na dany dzień zabiegów możemy przyjąć ponadplanowo wyłącznie pacjentów leczących się w naszym gabinecie. Pozostałym osobom wymagającym pilnej interwencji lekarskiej proponujemy najbliższy wolny termin lub kierujemy do innego gabinetu.

Lista rezerwowa

Aby przyspieszyć termin wizyty proponujemy zapisanie się na listę rezerwową. Z tej listy wpisujemy pacjenta na pierwsze miejsce zwolnione przez innego pacjenta.

Potwierdzanie wizyt

Każda wizyta jest potwierdzana telefonicznie dzień wcześniej. W razie rezygnacji z wizyty prosimy o powiadomienie telefoniczne lub poprzez wiadomość SMS. W interesie pacjenta jest powiadamianie gabinetu o rezygnacji z potwierdzonej wizyty, ponieważ opłata za zarezerwowany czas lekarza wynosi 100zł za godzinę i będzie doliczana do następnej wizyty.

Leczenie dzieci

W trakcie przyjmowania pacjentów nieletnich, opiekunowie prawni mają obowiązek być obecni przez cały czas trwania wizyty. Jeżeli postawa emocjonalna dziecka nie pozwoli na przeprowadzenie zabiegu, będzie pobrana opłata w wysokości 50zł tj. koszt wizyty adaptacyjnej.

Rękojmia

W trosce o dobro pacjenta pracownicy i współpracownicy gabinetu wykonują swoje usługi z należytą starannością na najwyższym poziomie. Udzielamy rocznej rękojmi na wykonane w gabinecie wypełnienia (plomby) w zębach stałych oraz uzupełnienia protetyczne. Na wypełnienia w zębach mlecznych udzielamy półrocznej rękojmi. Jeżeli w okresie rękojmi wypełnienie w zębie lub uzupełnienie protetyczne ulegnie deformacji, zmieni kolor lub wypadnie, wówczas w ciągu 14 dni od zgłoszenia zostanie nieodpłatnie naprawione lub wymienione na nowe.

Reklamacja nie jest uwzględniana w przypadku gdy pacjent:
Powikłania

Przed zaplanowaniem leczenia stomatologicznego pacjent musi być świadomy, że mimo największej staranności lekarza w trakcie leczenia dochodzi czasami do niechcianych i nie podlegających reklamacji powikłań takich jak:

Wystąpienie powikłań może spowodować u pacjenta między innymi:

Większość z wymienionych powikłań zdarza się rzadko i szybko mija bez śladu. Nie należy jednak planować wizyty u dentysty tuż przed ważnymi wydarzeniami takimi jak wyjazd na urlop czy uroczystość rodzinna . Dobrze zorganizowana praca daje możliwość wykonywania świadczeń stomatologicznych na poziomie satysfakcjonującym w najwyższym stopniu zarówno pacjenta jak i cały personel gabinetu.

Zapraszamy do współpracy!
Anna Mieńko-Chołuj, Urszula Silkiewicz-Przewłoka i współpracownicy.

Top