Stomatolog Otwock

 • stomatolog otwock

  Stomatolog Otwock
  Rycerska 12

  Zapraszamy do nowej Kliniki Stomatologicznej w Otwocku przy ulicy Rycerskiej 12. Oferujemy pełen zakres usług stomatologicznych.

  tel. 730-848-333
 • dentysta otwock

  Dentysta Otwock
  Silkiewicz i Mieńko

  Dobry Gabinet oferuje kompleksową opiekę stomatologiczną dla całej rodziny. Nasi lekarze stale poszerzają swoją wiedzę i umiejętności aby ...

  tel. 730-848-333
 • protetyka otwock

  Protetyka Otwock
  Rycerska 12

  Oferujemy protezy całkowite i częściowe, protezy elastyczne, protezy szkieletowe, korony i mosty porcelanowe, licówki porcelanowe...

  tel. 730-848-333
 • implanty otwock

  Implanty Otwock
  Silkiewicz i Mieńko

  Implanty, implanty z natychmiastowym obciążeniem, protezy na implantach, lokatory, regeneracja kości, podniesienie dna zatoki szczękowej...

  tel. 730-848-333

REGULAMIN

Gabinet Stomatologiczny DOBRY GABINET S.C. jest prywatną praktyką dentystyczną działającą na podstawie zezwoleń wydanych przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie. Właścicielami gabinetu są: lekarz stomatolog Anna Mieńko-Chołuj, nr prawa wykonywania zawodu 9892822 oraz lekarz stomatolog Urszula Silkiewicz-Przewłoka, nr prawa wykonywania zawodu 4554880. Zajmujemy się leczeniem dorosłych i dzieci, udzielamy świadczeń z zakresu stomatologii zachowawczej, protetyki, chirurgii stomatologicznej i endodoncji.

Umawianie pacjentów na wizytę.

Przed rozpoczęciem leczenia niezbędna jest wizyta konsultacyjna, na której zostanie omówiony plan leczenia. Lekarz nie udziela konsultacji przez telefon, ani w innym miejscu niż bezpośrednio przy fotelu dentystycznym w gabinecie.

Pierwsza wizyta.

Na pierwszej wizycie poprosimy pacjenta o podanie niezbędnych danych do dokumentacji i zapoznanie się z zasadami rękojmi. Po konsultacji stomatologicznej lekarz przedstawi pacjentowi plan leczenia i na życzenie pacjenta przygotuje wstępny kosztorys. Leczenie protetyczne płatne jest w ratach-pierwsza ( 50% ) po rozpoczęciu leczenia i druga przy oddaniu gotowego uzupełnienia protetycznego.

Kolejność przyjmowania pacjentów.

Bezwzględne pierwszeństwo mają osoby zapisane na wizytę. Staramy się robić wszystko aby nie było opóźnień w przyjmowaniu pacjentów. Niestety czasami występują nieprzewidziane sytuacje i niektóre zabiegi przedłużają się. Dlatego prosimy aby pacjenci mieli przygotowaną odpowiednią rezerwę czasową na wizytę i ze zrozumieniem podchodzili do kilkunastominutowych opóźnień. Oprócz wykonania zaplanowanych na dany dzień zabiegów możemy przyjąć ponadplanowo wyłącznie pacjentów leczących się w naszym gabinecie. Pozostałym osobom wymagającym pilnej interwencji lekarskiej proponujemy najbliższy wolny termin lub kierujemy do innego gabinetu.

Lista rezerwowa.

Aby przyspieszyć termin wizyty proponujemy zapisanie się na listę rezerwową. Z tej listy wpisujemy pacjenta na pierwsze miejsce zwolnione przez innego pacjenta.

Potwierdzanie wizyt.

Każda wizyta jest potwierdzana telefonicznie dzień wcześniej. W razie rezygnacji z wizyty prosimy o powiadomienie telefoniczne lub poprzez wiadomość SMS. W interesie pacjenta jest powiadamianie gabinetu o rezygnacji z potwierdzonej wizyty, ponieważ opłata za zarezerwowany czas lekarza wynosi 100zł za godzinę i będzie doliczana do następnej wizyty.

Leczenie dzieci.

W trakcie przyjmowania pacjentów nieletnich, opiekunowie prawni mają obowiązek być obecni przez cały czas trwania wizyty. Jeżeli postawa emocjonalna dziecka nie pozwoli na przeprowadzenie zabiegu, będzie pobrana opłata w wysokości 50zł tj. koszt wizyty adaptacyjnej.

Rękojmia.

W trosce o dobro pacjenta pracownicy i współpracownicy gabinetu wykonują swoje usługi z należytą starannością na najwyższym poziomie. Udzielamy rocznej rękojmi na wykonane w gabinecie wypełnienia (plomby) w zębach stałych oraz uzupełnienia protetyczne. Na wypełnienia w zębach mlecznych udzielamy półrocznej rękojmi. Jeżeli w okresie rękojmi wypełnienie w zębie lub uzupełnienie protetyczne ulegnie deformacji, zmieni kolor lub wypadnie, wówczas w ciągu 14 dni od zgłoszenia zostanie nieodpłatnie naprawione lub wymienione na nowe.

Reklamacja nie jest uwzględniana w przypadku gdy pacjent:

 • przerwał zaplanowane leczenie
 • nie stosuje się do zaleceń lekarza dotyczących higieny jamy ustnej i protez ruchomych
 • nie zgłasza się na wizyty kontrolne wyznaczone po zakończeniu leczenia
 • użytkuje lub przechowuje protezy niezgodnie z zaleceniami lekarza
 • samodzielnie dokonuje korekt, przeróbek, napraw uzupełnienia protetycznego
 • uległ wypadkowi w wyniku którego doszło do uszkodzenia uzupełnień
 • cierpi na bruksizm (zgrzytanie zębami)
 • ma postępujące zaniki kostne powodujące osiadanie protez (np. osteoporoza)
 • uszkodził protezę poza jamą ustną

  Powikłania

  Przed zaplanowaniem leczenia stomatologicznego pacjent musi być świadomy, że mimo największej staranności lekarza w trakcie leczenia dochodzi czasami do niechcianych i nie podlegających reklamacji powikłań takich jak:

 • ból leczonego zęba lub tkanek otaczających
 • szczękościsk
 • pęknięcie, złamanie zęba
 • obrzęk, ropień, krwiak
 • krwawienie po zabiegu chirurgicznym
 • podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie
 • reakcja alergiczna na zastosowane leki
 • zaostrzenie współistniejących schorzeń

  Wystąpienie powikłań może spowodować u pacjenta między innymi:

 • dyskomfort i stres spowodowany bólem
 • konieczność przyjmowania leków mających znaczenie u kierowców i kobiet w ciąży
 • problemy natury estetycznej
 • problemy z jedzeniem i mówieniem
 • nieprzewidziane wcześniej leczenie kanałowe
 • nieplanowaną ekstrakcję zęba i leczenie protetyczne

  Większość z wymienionych powikłań zdarza się rzadko i szybko mija bez śladu. Nie należy jednak planować wizyty u dentysty tuż przed ważnymi wydarzeniami takimi jak wyjazd na urlop czy rodzinna uroczystość.

  Dobrze zorganizowana praca daje możliwość wykonywania świadczeń stomatologicznych na poziomie satysfakcjonującym w najwyższym stopniu zarówno pacjenta jak i cały personel gabinetu.

  Zapraszamy do współpracy!
  Anna Mieńko-Chołuj, Urszula Silkiewicz-Przewłoka i współpracownicy.

 • Galeria

  + Galeria Naszych Prac
   
  gabinet stomatologiczny
  stomatolog
  stomatologiczne
  dentysta
   

  Aktualne Promocje

  - Przy wykonaniu dwóch wypełnień na jednej wizycie udzielamy 10% rabatu.

  Kontakt

  • 05-400 Otwock, ul. Rycerska 12
  • Tel: (+48) 730 848 333
  • Email: