Stomatolog Otwock

 • stomatolog otwock

  Stomatolog Otwock
  Rycerska 12

  Zapraszamy do nowej Kliniki Stomatologicznej w Otwocku przy ulicy Rycerskiej 12. Oferujemy pełen zakres usług stomatologicznych.

  tel. 730-848-333
 • dentysta otwock

  Dentysta Otwock
  Silkiewicz i Mieńko

  Dobry Gabinet oferuje kompleksową opiekę stomatologiczną dla całej rodziny. Nasi lekarze stale poszerzają swoją wiedzę i umiejętności aby ...

  tel. 730-848-333
 • protetyka otwock

  Protetyka Otwock
  Rycerska 12

  Oferujemy protezy całkowite i częściowe, protezy elastyczne, protezy szkieletowe, korony i mosty porcelanowe, licówki porcelanowe...

  tel. 730-848-333
 • implanty otwock

  Implanty Otwock
  Silkiewicz i Mieńko

  Implanty, implanty z natychmiastowym obciążeniem, protezy na implantach, lokatory, regeneracja kości, podniesienie dna zatoki szczękowej...

  tel. 730-848-333

Rękojmia

Dbając o komfort i zadowolenie Pacjenta na wykonane usługi stomatologiczne udzielamy dwuletniej rękojmi. Warunki rękojmi zostały opracowane tak, aby wykonane leczenie zachowało swoją funkcjonalność, estetykę i trwałość przez wiele lat.

ZASADY RĘKOJMI
 • Rękojmia rozpoczyna się z dniem wykonania usługi
 • Warunkiem zachowania rękojmi jest wykonywanie zaleconych przez lekarza prowadzącego zabiegów leczniczych i profilaktycznych
 • Warunkiem rękojmi jest wykonanie zaakceptowanego przez pacjenta planu leczenia
 • Plan może dotyczyć leczenia jednego lub kilku zębów lub leczenia kompleksowego
 • Pacjent jest zobowiązany do przestrzegania terminów wizyt kontrolnych w terminie ustalonym przez lekarza, nie rzadziej niż co 6 miesięcy
 • Wizyty kontrolne i zabiegi są płatne

 • Na wypełnienia w zębach mlecznych 6-miesięczna rękojmia.

  RĘKOJMIA NIE OBEJMUJE:
 • leczenia wykonywanego na wyraźne życzenia pacjenta, potwierdzone jego podpisem, że został poinformowany o braku rękojmi na wykonaną usługę
 • uzupełnień tymczasowych użytkowanych dłużej niż zalecił lekarz
 • powikłań jakie mogą wystąpić po wykonanych zabiegach ( ból, obrzęk, konieczność leczenia przewodowego itp.)
 • złamań zębów własnych
 • uszkodzeń mechanicznych zębów
 • uszkodzeń protez stałych i ruchomych powstałych w wyniku urazu
 • pęknięć pionowych korzeni
 • użytkowania prac protetycznych niezgodnie z przeznaczeniem
 • innych nieszczęśliwych wypadków

 • Rękojmia nie może być udzielona w przypadku kiedy pacjent przerwał cykl leczenia i ma to wpływ na zachowanie efektu leczenia wykonanego do tej pory

  RĘKOJMIA PRZESTAJE OBOWIĄZYWAĆ KIEDY PACJENT:
 • nie zgłasza się na umówione wizyty kontrolne
 • nie wykonuje zaleconych zabiegów leczniczych i profilaktycznych
 • nie przestrzega zaleceń higienicznych
 • wystąpi u pacjenta choroba ogólnoustrojowa, która znacząco wpływa na stan narządu żucia np. cukrzyca, padaczka, leczenie biofosfatami, cytostatykami
 • radioterapia, osteoporoza
 • nie zgłosi się po uzupełnienie protetyczne w wyznaczonym terminie
 • użytkuje pękniętą protezę
 • Galeria

  + Galeria Naszych Prac
   
  dentysta
  stomatolog
  stomatologia
  implanty
   

  Aktualne Promocje

  - Przy wykonaniu dwóch wypełnień na jednej wizycie udzielamy 10% rabatu.

  Kontakt

  • 05-400 Otwock, ul. Rycerska 12
  • Tel: (+48) 730 848 333
  • Email: