Rękojmia

Dbając o komfort i zadowolenie Pacjenta, na wypełnienia wykonane w zębach stałych oraz protetykę udzielamy rocznej rękojmi. Na wypełnienia w zębach mlecznych udzielamy półrocznej rękojmi.

Rękojmia

 • Rękojmia rozpoczyna się z dniem wykonania usługi
 • Warunkiem zachowania rękojmi jest wykonywanie zaleconych przez lekarza prowadzącego zabiegów leczniczych i profilaktycznych
 • Warunkiem rękojmi jest wykonanie zaakceptowanego przez pacjenta planu leczenia
 • Plan może dotyczyć leczenia jednego lub kilku zębów lub leczenia kompleksowego
 • Pacjent jest zobowiązany do przestrzegania terminów wizyt kontrolnych w terminie ustalonym przez lekarza, nie rzadziej niż co 6 miesięcy
 • Wizyty kontrolne i zabiegi są płatne

Rękojmia nie obejmuje:

 • leczenia wykonywanego na wyraźne życzenia pacjenta, potwierdzone jego podpisem, że został poinformowany o braku rękojmi na wykonaną usługę
 • uzupełnień tymczasowych użytkowanych dłużej niż zalecił lekarz
 • powikłań jakie mogą wystąpić po wykonanych zabiegach ( ból, obrzęk, konieczność leczenia przewodowego itp.)
 • złamań zębów własnych
 • uszkodzeń mechanicznych zębów
 • uszkodzeń protez stałych i ruchomych powstałych w wyniku urazu
 • pęknięć pionowych korzeni
 • użytkowania prac protetycznych niezgodnie z przeznaczeniem
 • innych nieszczęśliwych wypadków

Rękojmia nie może być udzielona w przypadku kiedy pacjent przerwał cykl leczenia i ma to wpływ na zachowanie efektu leczenia wykonanego do tej pory

Rękojmia przestaje obowiązywać kiedy pacjent:

 • nie zgłasza się na umówione wizyty kontrolne
 • nie wykonuje zaleconych zabiegów leczniczych i profilaktycznych
 • nie przestrzega zaleceń higienicznych
 • wystąpi u pacjenta choroba ogólnoustrojowa, która znacząco wpływa na stan narządu żucia np. cukrzyca, padaczka, leczenie biofosfatami, cytostatykami
 • radioterapia, osteoporoza
 • nie zgłosi się po uzupełnienie protetyczne w wyznaczonym terminie
 • użytkuje pękniętą protezę
Top