Artykulator

Artykulator jest to urządzenie, które naśladuje ruchy żuchwy w trzech płaszczyznach.
Służy do planowania leczenia, diagnostyki, do wykonywania prac protetycznych i ortodontycznych.
Stosuje się go w celu wizualizacji położenia przestrzennego szczęki i żuchwy pacjenta.
Używają go lekarze i technicy dentystyczni, aby zaplanować i wykonać etapy leczenia odtwórczego, chirurgicznego lub ortodontycznego.
Dzięki użyciu artykulatora efekty leczenia są bardziej przewidywalne i zaprojektowane zęby pasują do jamy ustnej pacjenta.

Top