Regulamin

Regulamin Gabinetu Stomatologicznego

Gabinet Stomatologiczny DOBRY GABINET s.j. jest prywatną praktyką dentystyczną działającą na podstawie zezwoleń wydanych przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie. Właścicielami gabinetu są: lekarz stomatolog Anna Mieńko-Chołuj, nr prawa wykonywania zawodu 9892822 oraz lekarz stomatolog Urszula Silkiewicz-Przewłoka, nr prawa wykonywania zawodu 4554880. Zajmujemy się leczeniem dorosłych i dzieci, udzielamy świadczeń z zakresu stomatologii zachowawczej, protetyki, chirurgii stomatologicznej i endodoncji.

Umawianie pacjentów na wizytę

Przed rozpoczęciem leczenia niezbędna jest wizyta konsultacyjna, na której zostanie omówiony plan leczenia. Lekarz nie udziela konsultacji przez telefon, ani w innym miejscu niż bezpośrednio przy fotelu dentystycznym w gabinecie.

Pierwsza wizyta

Na pierwszej wizycie poprosimy pacjenta o podanie niezbędnych danych do dokumentacji i zapoznanie się z zasadami rękojmi. Po konsultacji stomatologicznej lekarz przedstawi pacjentowi plan leczenia i na życzenie pacjenta przygotuje wstępny kosztorys. Leczenie protetyczne płatne jest w ratach – pierwsza ( 50% ) po rozpoczęciu leczenia i druga przy oddaniu gotowego uzupełnienia protetycznego.

Kolejność przyjmowania pacjentów

Bezwzględne pierwszeństwo mają osoby zapisane na wizytę. Staramy się robić wszystko aby nie było opóźnień w przyjmowaniu pacjentów. Niestety czasami występują nieprzewidziane sytuacje i niektóre zabiegi przedłużają się. Dlatego prosimy aby pacjenci mieli przygotowaną odpowiednią rezerwę czasową na wizytę i ze zrozumieniem podchodzili do kilkunastominutowych opóźnień. Oprócz wykonania zaplanowanych na dany dzień zabiegów możemy przyjąć ponadplanowo wyłącznie pacjentów leczących się w naszym gabinecie. Pozostałym osobom wymagającym pilnej interwencji lekarskiej proponujemy najbliższy wolny termin lub kierujemy do innego gabinetu.

Lista rezerwowa

Aby przyspieszyć termin wizyty proponujemy zapisanie się na listę rezerwową. Z tej listy wpisujemy pacjenta na pierwsze miejsce zwolnione przez innego pacjenta.

Potwierdzanie wizyt

Każda wizyta jest potwierdzana telefonicznie dzień wcześniej. W razie rezygnacji z wizyty prosimy o powiadomienie telefoniczne lub poprzez wiadomość SMS. W interesie pacjenta jest powiadamianie gabinetu o rezygnacji z potwierdzonej wizyty, ponieważ opłata za zarezerwowany czas lekarza wynosi 100zł za godzinę i będzie doliczana do następnej wizyty.

Leczenie dzieci

W trakcie przyjmowania pacjentów nieletnich, opiekunowie prawni mają obowiązek być obecni przez cały czas trwania wizyty. Jeżeli postawa emocjonalna dziecka nie pozwoli na przeprowadzenie zabiegu, będzie pobrana opłata za nieefektywną wizytę zgodnie z aktualnym cennikiem.

Rękojmia

W trosce o dobro pacjenta pracownicy i współpracownicy gabinetu wykonują swoje usługi z należytą starannością na najwyższym poziomie. Udzielamy rocznej rękojmi na wykonane w gabinecie wypełnienia (plomby) w zębach stałych oraz uzupełnienia protetyczne. Na wypełnienia w zębach mlecznych udzielamy półrocznej rękojmi. Jeżeli w okresie rękojmi wypełnienie w zębie lub uzupełnienie protetyczne ulegnie deformacji, zmieni kolor lub wypadnie, wówczas w ciągu 14 dni od zgłoszenia zostanie nieodpłatnie naprawione lub wymienione na nowe.

Rękojmia nie obowiązuje w przypadku gdy pacjent:
Dokumentacja medyczna

Wydanie kopii dokumentacji medycznej odbywa się na pisemny wniosek pacjenta bezpośrednio pacjentowi lub osobie wskazanej przez niego w historii choroby.

Powikłania

Przed zaplanowaniem leczenia stomatologicznego pacjent musi być świadomy, że mimo największej staranności lekarza w trakcie leczenia dochodzi czasami do niechcianych i nie podlegających reklamacji powikłań takich jak:

Wystąpienie powikłań może spowodować u pacjenta między innymi:

Większość z wymienionych powikłań zdarza się rzadko i szybko mija bez śladu. Nie należy jednak planować wizyty u dentysty tuż przed ważnymi wydarzeniami takimi jak wyjazd na urlop czy uroczystość rodzinna . Dobrze zorganizowana praca daje możliwość wykonywania świadczeń stomatologicznych na poziomie satysfakcjonującym w najwyższym stopniu zarówno pacjenta jak i cały personel gabinetu.

Zapraszamy do współpracy!
Anna Mieńko-Chołuj, Urszula Silkiewicz-Przewłoka i współpracownicy.

Top