Dr Paweł Kulesza

Jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, który ukończył w 2009 roku. Staż podyplomowy odbył w Mazowieckim Centrum Stomatologii w Warszawie. W latach 2009-2010 pracował jako wolontariusz w Poradni Chirurgii Stomatologicznej Mazowieckiego Centrum Stomatologii.

W roku 2012 rozpoczął specjalizację z Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Stale doskonali swoje umiejętności i wzbogaca doświadczenie zawodowe uczestnicząc w licznych kursach i  konferencjach naukowych. Jest Członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszko-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej  i Implantologii.

Top