Pantomograf i radiowizjografia

Czy prześwietlenie zęba jest bezpieczne?

radiowizjografia otwock

 

Diagnostyka obrazowa aparatem do zdjęć wewnątrzustnych (RVG) i panoramicznych pozwala na postawienie prawidłowego rozpoznania i kontrolowania wyników leczenia.
Aparat RVG (mobilny) firmy Kodak i pantomograf firmy MyRay działające w Dobrym Gabinecie są pod stałym nadzorem inspektora ochrony radiologicznej. Co kwartał Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie kontroluje nasz dozymetr środowiskowy. Prowadzona jest księga jakości, a dokumentacja i aparat jest pod kontrolą Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Oddział Higieny Radiacyjnej w Warszawie.

Urządzenia pracują w technice cyfrowej i emitują minimalne, bezpieczne dla zdrowia dawki promieniowania rentgenowskiego.

Aparat rentgenowski KODAK 2100 współpracuje z radiowizjografią, prześwietlenia widoczne są na ekranie komputera bezpośrednio po ekspozycji. Istnieje możliwość wykonania prześwietlenia pojedynczych zębów lub kilku zębów jednocześnie, wtedy, gdy chcemy się upewnić, że na powierzchniach stycznych nie ma próchnicy. Nasz aparat jest mobilny, oznacza to, że pacjent nie musi wstawać z fotela i przechodzić do innego pomieszczenia w celu wykonania zdjęcia rtg. Aparat RTG jest przywożony do każdego gabinetu i ustawiany przy fotelu dentystycznym.

Top